References

Also check my references on LinkedIn and my Old references

Melissa McKay (South Africa)
Brian Hennessy (Ireland, UK)
Liam Anderson (London, UK)
Inge (Oslo, Norway)
Daniel Estrella (Peru)
Angelika, Timur and Sumina

Sara (Brno, Czech Republic)
Chisholm J. O’Neil (Seattle, USA)
Silvia Zakova (Bratislava, Slovak Republic), Nataliya (Moldova)
Li Wei (China)
Shane O’Rourke (York, UK)
Angelika 승아 김 and Timur 김태형 (Seoul, South Korea)

Nataliya (Moldova)
Fouad
Fouad Mamand Hamad (Kurdistan, Iraq)
Jay Kobza (Olympia, USA)
Mohammad (Egypt)
Silvia (Slovak Republic)
Wade Friesen (Fort Frances, Canada)
Udo Wagner-Meige (Germany)
John Manrique (New Jersey, USA)
Galina (Chelyabinsk, Russia)

Misa (Prague, Czech Republic)

11 thoughts on “References

 1. Я могу рекомендовать Ирину как прекрасного педагога, с которым мои дети осваивали Английский язык. В 2010 году Ирина начала заниматься с моей дочерью по скайпу. Занятия продолжались до 2017 года. Основной целью занятий была разговорная речь. В 2017 году моя дочь поступила в языковой ВУЗ. Во многом, это было благодаря именно Ирине, которая привила моему ребенку уверенность в языке и дала очень широкие знания. В процессе обучения Ирина посоветовала нам съездить в языковой лагерь в Великобританию. Мы вместе с ней напрямую подобрали лагерь и моя дочь с огромным удовольствием и очень большой пользой для развития языковой речи дважды побывала там. Теперь с Ириной занимается мой сын. Он начал заниматься в 2014 году параллельно с дочкой и занимается по настоящее время. Целью занятий сына тоже является разговорная речь и улучшение словарного запаса. Он уже уверенно чувствует себя в языке, но мы не хотим прерывать занятий с Ириной, так как сыну очень нравится заниматься именно с ней, да и Язык можно совершенствовать всегда. Я всецело рекомендую Ирину, как преподавателя, который чувствует ученика и заостряет внимание именно на тех моментах, которые необходимо совершенствовать.

  Liked by 1 person

 2. Я никогда не занимался изучением иностранного языка через скайп и мне было любопытно насколько данный метод обучения будет эффективен. Благодаря Ирине выяснилось, что данный подход к образованию даже очень продуктивен. В мои планы входило изучение базового чешского языка, и о чудо, результаты есть и они даже более чем замечательные.
  Пренепременно следует отметить, что Ирина очень хороший преподаватель, отлично знающий свой предмет. Самое главное что умеет доступно донести знания до ученика.
  Ирина, обладая какими-то нечеловеческим терпением, объясняет все очень спокойно и понятно. Урок проходит в постоянном общении и разговоре, что сказывается на результат самым положительным образом.
  Ирина, огромная благодарность за Ваш труд и самоотдачу!

  Liked by 1 person

 3. I’m John, I’m currently in Montclair state university majoring in Information Technology. I use to have Irina as my Russian teacher online. She was very prepared, and patient with teaching Russian. There’s a very few teachers that care about the students ability to learn. Irina is one of the few who cares about her students. She’s very strict and cares about teaching her materials. If you’re serious about learning Russian Irina is the right person to teach you.

  Я Джон, сейчас я учусь в государственном университете Монтклер по специальности «Информационные технологии». Я использую Ирину в качестве моего учителя русского языка онлайн. Она была очень подготовлена ​​и терпелива с преподаванием русского языка. Очень мало учителей, которые заботятся о способности учеников учиться. Ирина – одна из немногих, кто заботится о своих учениках. Она очень строгая и заботится о преподавании своих материалов. Если вы серьезно относитесь к изучению русского языка, Ирина – подходящий человек, который научит вас.

  Liked by 1 person

 4. Děkujeme Irině za skvělou výuku přes skype s naším synem. Lekce probíhaly vždy v přesně stanoveném čase a výuka probíhala v konverzacích. I když ze začátku syn téměř nerozuměl, po pár lekcích s Irinou tomu bylo jinak a mohu říci, že s nástupem do školy je teď mnohem sebevědomější. Na výuku se vždy těšil, protože Irina vše vysvětluje klidně, pochopitelně a má obrovskou trpělivost. Moc děkujeme výuka z vaší strany byla perfektní!!!!!

  Liked by 1 person

 5. Děkuji paní Irině za skvěle vedené lekce angičtiny. Paní Irina je velmi milá a především klidná. Tuto vlastnost velice oceňuji. Nikdy mi nedala najevo, že něco hůř chápu apod.; s naprostým klidem vždy vše vysvětlovala i několikrát. Postupně jsem začala ztrácet i ostych mluvit v angličtině. Paní Irina vede lekce konverzačně, což mě naprosto vyhovuje. Díky koronavirové krizi jsem výuku přerušila, ale chci se opět vrátit. Každopádně paní Irinu vřele doporučuji!!!

  Liked by 1 person

 6. Vyjadřuji svou hlubokou vděčnost Irině za její pomoc při vzdělávání! Dcera během letních prázdnin dokázala výrazně pokročit v angličtině. Potřebovali jsme se připravit na přechod do anglické školy. Základní školní znalost jazyka nám nestačila. Pro komunikaci s učiteli a dětmi ve škole nám chyběla mluvní angličtina. Vzdělávací proces na střední škole je již intenzivnější a dítě musí anglicky nejen mluvit, ale i myslet. Po 2 měsících začala moje dcera mluvit! I když pomalu a nejistě, ale mluví! Teď ona užívá nejen slova, ale i fráze odpovídající určitým situacím! A to je velmi cenné! Děkuji mnohokrát za vaši pomoc! Doufáme, že v budoucnosti se naučíme i myslet anglicky! Také chci poznamenat, že se mi velmi líbil způsob přípravy materiálů. Veškerý materiál na každou lekci jsme měli předem v složce na Google disku. A abychom si upevnili slovní zásobu, několikrát jsme pracovali na minulém materiálu, který nám byl také vždy k dispozici. A dodnes se z těchto složek stále učíme přísloví a básničky! Ještě jednou vám děkujeme!

  Liked by 1 person

 7. Mockrát děkuji paní Zajícové za obrovskou trpělivost a snahu připravit mě na maturitní období a celkovou maturitu z ruského jazyka. Paní Zajícová má kromě velmi úžasné úrovně ruského jazyka také obrovskou schopnost motivace druhého člověka a je velmi empatická. Moje úroveň ruského jazyka se díky paní Zajícové zvýšila na úroveň, se kterou jsem schopná maturitní zkoušku zvládnout s klidem a díky motivaci, kterou jsem pravidelně dostávala také s psychickým klidem.
  Ještě jednou Vám moc děkuji za Váš zlatý přístup a trpělivost!☺️

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: