What do you like? F/I

-Co máš rád? [tso ma:sh ra:t] – What do you like? Informal masculine

-Co máte rád? – What do you like? Formal maculine

voda, kola, fanta, víno, vodka, limonáda, džus [dzhus]- juice, pizza…

-Mám rád vodu, víno, kolu, fantu a vodku. Formal/Informal

-Co máš ráda? – What do you like? Infomal feminine

-Co máte ráda? – What do you like? Formal feminine

-Mám ráda limonádu, džus a pizzu. Formal/Informal

Pasta– těstoviny

You can say „Mám rád pastu“ if you are in a restaurant or talking about food, but „pasta“ is translated into Czech as „těstoviny“ [teye sto vee ny]. Someone can be confused by “zubní pasta“ which is toothpaste in Czech.

-Mám rád těstoviny. – I like pasta. Formal/Informal

Máš rád bus nebo auto?

Bus is a short form from autobus.

Sparkling, light sparkling and still water

perlivá voda [pær li va:]- sparkling

Mám rád perlivou vodu. Masculine

neperlivá voda [næ pær li va:] -still

Mám ráda neperlivou vodu. Feminine

jemně perlivá voda [yee mnyeæ pær li va:]- lightly sparkling

Mám rád jemně perlivou vodu. Masculine

How often do you drink tapped water?

%d bloggers like this: